11.4.2023 Vaaliyhtymäkokous Ilmajoella

Seinäjoen, Ilmajoen ja Koskenkorvan työväenyhdistysten vaaliyhtymä kokoontui valitsemaan tiistaina 11.4., Ilmajoen Työväentalossa, SDP:n syksyn puoluekokoukseen viisi puoluekokousedustajaa ja viisi varaedustajaa. SDP:n puoluekokous järjestetään Jyväskylässä 1.-3.9. Piirikokousedustajien valinnat vahvistetaan Pohjanmaan Sosialidemokraattien kevätkokouksessa Kaustisella 28.4.


Puoluekokousedustajat:

Seinäjoen Työväenyhdistyksestä valittiin puoluekokousedustajiksi Joanna Silver, Niina Behm, Eetu Lehtola ja Eetu Ojaniemi. Ilmajoen Työväenyhdistyksestä valittiin puoluekokousedustajaksi Marjut Huhtakangas.


Varaedustajat:

Jari Renkola, Koskenkorvan Sos.dem Työväenyhdistyksestä, Markku Lehtola, Eija Korpikoski ja Hanna-Leena Saarela, Seinäjoen Työväenyhdistyksestä ja Tapani Kivimäki, Ilmajoen Työväenyhdistyksestä.


Yhdistysten jäsenillä oli mahdollisuus osallistua valintaan, puoluekokousedustajien valinta oli yksimielinen. Kaikki valitut ovat innokkaana lähdössä vaikuttamaan maamme sosialidemokraattiseen suuntaan sekä valitsemaan jatkajaa sekä puheenjohtaja Sanna Marinille että puoluesihteeri Antton Rönnholmille.


Puolueosastojen yhteistyö:

Valintojen jälkeen keskusteltiin tulevasta yhteistyökuviosta puolueosastojen kesken. Asian nosti esille Seinäjoen demareiden puheenjohtaja Niina Behm. Eduskuntavaaleissa opittiin laajan yhteistyön tarve ja on tehtävä jatkossa enemmän yhteistyötä, jotta alueelle saadaan sosialidemokraattien kansanedustaja.

Myös kunta- ja seurakunta-asioissa kaivataan yhteistyötä, jolla kehitetään koko kaupunkiseutua. Kaavoituksessa ja rakentamisessa ja ympäristönhoidossa voidaan katsoa myös rajojen yli.

Varhaiskasvatus ja koulutus laajemminkin tarvitsee yhteistyötä, kun Ilmajoelta pendelöidään lähes parintuhannen verran työssä Seinäjoella ja tuhannen verran taas Seinäjoelta Ilmajoelle.

Yhteistyön merkitys korostuu myös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella, kun päätöksenteossa huomioidaan koko Etelä-Pohjanmaan palveluntarve ja palvelujen kehittäminen.